Buscar:

Mail: pacodelrio@lanovelanegraenelmundo.com
Inicio Presentación Conceptos La Novela Negra en el Mundo Biografía

Novela negra asiática.

Bibliografía.


La novela negra en Japón.OKAMOTO KIDÔ. 1872-1939


KYUSAKU YUMENO. 1889-1936.


EDOGAWA RANPO. 1894-1965.


YOKOMIZO SEISHI. 1902-1981


SEICHO MATSUMOTO. 1909-1992.


FUTARO YAMADA. 1922 – 2001.


MASAKO TOGAWA. 1933.

NATSUO KIRINO. 1951.


RYU MURAKAMI. 1952.LAURA JOHN ROWLAND. 1954.


KEIGO HIGASHINO. 1958.


MIYUKI MIYABE. 1960.


NATSUHIKO KYOGOKU. 1963.


SUJATA MASSEY. 1964.


MITSUYO KAKUTA. 1967.


FUMINORI NAKAMURA. 1977.


SHUICHI YOSHIDA 1968.


El manga.


GOSHO AOYAMA. 1963


YUTAKA TANI. 1965.La novela negra en China.QIU XIALONG. 1953.


DIANE WEI LIANG. 1966.


MAI JIA. 1964.La novela negra en Israel.BAR-ZOHAR MICHAEL. 1938.


BATYA GUR. 1947-2005.

Serie Michael Ohayon:

Otros:


DROR MISHANI.1975.


La novela negra en India.SHARADINDU BANDYOPADHYAY. 1899-1970.


KALPANA SWAMINATHAN. 1956.


VIKRAM CHANDRA. 1961.


ANIRUDDHA BAHAL. 1962.


VIKAS SWARUP. 1963.


La novela negra en Vietnam.


TRAN-NHUT. 1962, 1963.La novela negra en Tíbet.


JAMYANG NORBU. 1949.


La novela negra en Palestina.


SAMIR EISSA. 1960.La novela negra en Bangladés.
MÓNICA ALI. 1967.


La novela negra en Corea.CHANG-RAE LEE. 1965.Autores de origen no asiático.


JOHN BURDETT. 1951.


JAMES CHURCH.


BARRY HUGHART. 1934.


HRF KEATING. 1926-2011.


CHRISTOPHER G. MOORE


LISA SEE. 1955.


NURY VITTACHI. 1958.


ZOË FERRARIS. 1970MATT BEYNON REES. 1967.

Origen no asiático
África